De website www.kustatlas.be bestaat niet meer.
Relevant kaartmateriaal kan geraadpleegd worden in het cartografisch luik van het compendium voor kust en zee